https://www.high-endrolex.com/43

Informace pro vedoucí

Hledáme brigádníky na letní tábory - pomocná síla do kuchyně. Zájemci volejte 777 132 640.

V průběhu měsíce června se podepisují v kanceláři 1K Design příkazní smlouvy na letní tábor Velké Skaliny. Tuto smlouvu ve 2 vyhotoveních vám zašleme ihned po dohodě.

Jste-li student/ka/ a nemáte "růžové" Prohlášení podepsané u jiné organizace, prosím o jeho podpis /označeno x/. K tomuto prohlášení potřebujeme ještě potvrzení o studiu.

Pokud nedodáte včas toto potvrzení, bude vám sražena daň, jako kdybyste nestudoval/a/.

Dále vás žádáme, abyste si zajistil/a/ potvrzení od lékaře. Toto potvrzení je nutné předat před odjezdem na tábor. Potvrzení se nevyžaduje u pedagogických a zdravotních pracovníků a studentů pedagogických a lékařských fakult.

Od zdravotníků tábora požadujeme dodat kopii dokladu o absolvování studia nebo předepsaného kurzu a to rovněž před zahájením tábora.

Pracovníci v kuchyni musí mít potravinářská průkaz. Pokud není dohodnuto jinak, jedou společně s dětmi autobusem a platí pro ně hodiny odjezdu dle dolní tabulky.

Pro bližší informace o platech zaměstnanců nás prosím kontaktujte

K fixním platům zaměstnanců bude samozřejmě připočtena osobní odměna. Upozorňujeme že osobní ohodnocení může být vcelku vysoké, ale také naprosto žádné, vše záleží na osobním přístupu a nasazení.

Stáhněte si LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PRACOVAT S DĚTMI