https://www.high-endrolex.com/43

Lokalita

Tábor je umístěn v krásné přírodě podhůří Slepičích hor poblíž obce Velké Skaliny cca 10 km od Kaplice.

Slepičí hory

Tak je nazývána nejvyšší část Novohradského předhůří mezi Besednicí, Kaplicí, Benešovem nad Černou a Trhovými Sviny. Tento žulový masiv tvoří hřbet s výraznými zlomovými svahy a četnými skalami a balvany, pokrytý převážně smrkovými a borovými lesy. Výrazné jsou tři hlavní vrcholy: nejvyšší Kohout (870 m), Vysoký kámen - Slepice (865 m) a Besednická hora (753 m).

podzim na skalinach

V okolí je řada míst a obcí, spjatých svou historií s rody Rožmberků a Buquoyů. Z nejznámějších možno jmenovat:

Malonty - gotický kostel sv. Bartoloměje (1364)
Hrad Sokolčí - zbytky gotického hradu (13. stol.) na skále nad říčkou Černou
Tichá - zřícenina tvrze pánů z Velešína
Cetviny - obec pův. ze 13. stol. v majetku Rožmberků ležící na Malši na samé hranici z Rakouskem, po r. 1945 vylidněna zanikla, dochoval se pouze devastovaný trojlodní gotický farní kostel Narození Panny Marie z r. 1384 a kašna
Blansko - Farní kostel sv. Jiří z r. 1359 přestavěn v pozdně gotický, později barokně upraven (1735), krásný rozhled od kaple Nejsvětější Trojice z r. 1798
Besednice - osídlení již v 8. a 9. stol. - v okolí 30 kruhových slovanských mohyl, farní hostel sv. Prokopa z r. 1738 je dominantou pro celé okolí
Soběnov - ves ulicového typu, farní kostel sv. Mikuláše z r. 1359
Svatý Jan nad Malší - mladá ves (1786) s poutní barokním kostelem sv. Jana Nepomuckého, na kopci zdaleka viditelná
Pořešín - zřícenina hradu nad Malší ze 13. stol.
Hrad Louzek - asi 4 km jižně od Kaplice na ostrožně mezi Malší a Zdíkovským potokem. Založen na konci 13. stol. k ochraně obchodní stezky z Českých Budějovic do Rakouska, od r. 1448 přešel do vlastnictví Oldřicha z Rožmberka, který jej připojil k novohradskému panství. Již v 16. stol. přestal být hrad užíván a zpustl. Dobře patrné jsou valy a příkopy, jimiž byl chráněn přístup, zachované zdi jádra hradu nesou stopy po "hledačích pokladů". Z Kaplice sem vede přes Rychnov nad Malší modrá turistická značka.

Kaplice - vstupní brána do Novohradských hor

Kaplice je město v jižních Čechách, jehož kořeny spadají do poloviny 13. století. Roku 1434 byla Kaplice připojena Oldřichem z Rožmberka k panství Nové Hrady. Po třicetileté válce se začala poněmčovat, v letech 1850 - 1960 byla okresním městem.

Z památek připomeňme děkanský kostel sv. Petra a Pavla, pův. ranně gotický zmiňovaný již v r. 1257 (tzv. německý), po požáru 1507 byl přestavěn na pozdně gotický, dvojlodní s křížovou klenbou. Druhý kostel sv. Floriana (tzv. český, vysvěcen r. 1491) je pozdně gotická stavba s valenou klenbou.

Kaplice má pěkné náměstí s Novou radnicí a řadu městských památkově chráněných domů. Kaplice leží na řece Malši a na spojnici mezi Českými Budějovicemi a rakouským Lincem. Je vstupní branou do Novohradských hor.